українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Partners Partners

Інсти­тут має договори про співпрацю з вищими навчальними закладами МОН України:

 У 2006 році  створена спільно з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" кафедра «Мережних технологій». 

 Співробітництво з міжнародними організаціями.

Інститут:

  •   має угоди про науково-технічне співробітництво з Інститутом систем інформатики СВ РАН,

  •  співпрацює з Асоціацією європейських національних спілок дослідження операцій та з профільними інститутами Німеччини, США, Франції, Швеції, Угорщини;

  • виконує функції Регіонального центру ЮНЕСКО з адаптації і розповсюдження інформаційних систем в Україні;

  • входить до складу міжнародних наукових асоціацій ІЕЕЕ Computing Society (США), Association of Computing Machinery (АСМ) (США);

  • є членом міжнародної асоціації "ІТ - Україна";
  • бере активну участь в експертизі проектів ста­ндартів ISO з програмування в рамках Підкомітету "Інженерія програмних засобів " Технічного комітету по стандартизації ISO/IEC-JTC/SC7 Software Engineering;

  • є співзасновником Асоціації користувачів CDS/ISIS (спільно з ДПНТ бібліотекою Росії).

Головним напрямом наукового та науково - технічного співробітництва Інституту з іноземними установами є проведення наукових досліджень з розв’язання науково-техні­чних проблем у галузі інженерії та технологій програмування, нових інформаційних тех­нологій, баз даних і знань.

  Співробітники Інституту читають лекції у вищих навчальних за­кладах: 

Московському фізико-технічному інституті;
Національному технічному університеті "КПI" ;
Національному університеті „Києво-Могилянська академія";
Національному університеті ім. Т.Шевченка;
Міжнародному Соломоновому університеті;
Національному авіаційному університеті;
Київському славістичному університеті "
Міжрегіональний гуманітарний інститут";
Міжнародному науково-технічному університеті;
Українському фінансово-економічному інституті
.

 На початок сторінки >

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48