українська (UK) русский (Россия) English (United States)
Стандартизація програмної інженерії Стандартизація програмної інженерії

Перелік
національних нормативних документів
тематичної групи 35.080 «Програмне забезпечення» (класифікація ISO)

(станом на 28.04.2015 р.)

 

1. ДСТУ 2228-93 Системи оброблення інформації. Підготовлення i оброблення даних. Терміни та визначення.
2. ДСТУ ISO/IEC 2382-4:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 4. Організація даних (ISO/IEC 2382-4:1999, IDT).
3. ДСТУ ISO/IEC 2382-5:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 5. Подання даних (ISO/IEC 2382-5:1999, IDT).
4. ДСТУ ISO/IEC 2382-9:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина Обмін даними (ISO/IEC 2382-9:1995, IDT).
5. ДСТУ ISO/IEC 2382-15:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 15. Мови програмування (ISO/IEC 2382-15:1999, IDT).
6. ДСТУ ISO/IEC 2382-17:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 17. Бази даних (ISO/IEC 2382-17:1999, IDT).
7. ДСТУ ISO/IEC 2382-18:2005 Інформаційні технології. Словник термінів. Частина 18. Розподілене оброблення даних (ISO/IEC 2382-18:1999, IDT).
8. ДСТУ 2628-94 Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення.
9. ДСТУ 2844-94 Програмні засоби ЕОМ. Забезпечення якості. Терміни та визначення.
10. ДСТУ 2851-94 Програмні засоби ЕОМ. Документування результатів випробувань.
11. ДСТУ 2853-94 Програмні засоби ЕОМ. Підготовлення та проведення
випробувань.
12. ДСТУ 2873-94 Системи оброблення інформації. Програмування. Терміни та визначення.
13. ДСТУ 2938-94 Системи оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення.
14. ДСТУ 2939-94 Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни та визначення.
15. ДСТУ 2940-94 Системи оброблення інформації. Керування процесами оброблення даних. Терміни та визначення.
16. ДСТУ 2941-94 Системи оброблення інформації. Розроблення систем. Терміни та визначення.
17. ДСТУ 3149-95 Система стандартів з баз даних. Мова баз даних SQL з розширенням цілісності.
18. ДСТУ 3302-96 Системи стандартів з баз даних. Структура системи словників інформаційних ресурсів.
19. ДСТУ 3327-96 Методика випробування процесорів мов програмування. Загальні вимоги.
20. ДСТУ 3329-96 (ГОСТ 34.320-96) Інформаційні технології. Система стандартів з баз даних. Концепція та термінологія для концептуальної схеми й інформаційної бази.
21. ДСТУ 3578-97 Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях.
22. ДСТУ 3579-97 Документація. Формат для обміну термінологічними і/або лексикографічними даними на магнітних носіях
23. ДСТУ 3918-99 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу програмного забезпечення (ISO/IEC 12207-95).
24. ДСТУ 3919-99 Інформаційні технології. Основні напрямки оцінювання та відбору CASE-інструментів (ISO/IEC 14102-95).
25. ДСТУ 4302:2004 Інформаційні технології. Настанови щодо документування комп’ютерних програм (ISO/IEC 6592:2000 МОД).
26. ДСТУ ISO/IEC 9126-1:2013 Програмна інженерія. Якість продукту.
Частина 1. Модель якості (ISO/IEC 9126-1:2001,IDT).
27. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2:2008 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2. Зовнішні метрики (ISO/IEC TR 9126-2:2003, IDT).
28. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-3: 2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 3. Внутрішні метрики (ISO/IEC TR 9126-3: 2003, IDT).
29. ДСТУ ISO/IEC TR 9126-4:2012 Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 4. Метрики якості під час використовування (ISO/IEC TR 9126-4:2004, IDT).
30. ДСТУ ISO/IEC TR 10032:2012 Інформаційні технології. Еталонна модель керування даними (ISO/IEC TR 10032:2003)
31. ДСТУ ISO/IEC 11411:2002 Інформаційні технології. Зображення переходу стану програмного засобу для спілкування людей (ISO/IEC 11411:1995, IDT).
32. ДСТУ ISO/IEC 12119:2003 Інформаційні технології. Пакети програм. Тестування і вимоги до якості.
33. ДСТУ ISO/IEC TR 12182:2004 Інформаційні технології. Класифікація програмних засобів.
34. ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функціонального розміру.
Частина 1. Визначення концепцій (ISO/IEC 14143-1:2007, IDT).
35. ДСТУ ISO/IEC 14143-2:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 2. Оцінювання відповідності методів вимірювання розміру програмного забезпечення стандарту ISO/IEC 14143-1:1998 (ISO/IEC 14143-2:2002, IDT).
36. ДСТУ ISO/IEC TR 14143-3:2013 Інформаційні технології. Вимірювання програмного забезпечення. Вимірювання функційного розміру. Частина 3: Верифікація методів вимірювання функційного розміру (ISO/IEC TR 14143-3:2003, IDT).
37. ДСТУ ISO/IEC 14598-1: 2004 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту Частина 1. Загальний огляд (ISO/IEC 14598-1: 1999, IDT).
38. ДСТУ ISO/IEC 14598-2: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 2. Планування та керування (ISO/IEC 14598-2: 2000, IDT).
39. ДСТУ ISO/IEC 14598-3: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 3. Процес для розробників (ISO/IEC 14598-3: 2000, IDT).
40. ДСТУ ISO/IEC 14598-4: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 4. Процес для замовників (ISO/IEC 14598-4: 1999, IDT).
41. ДСТУ ISO/IEC 14598-5: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту. Частина 5. Процес для оцінювачів (ISO/IEC 14598-5: 1998, IDT).
42. ДСТУ ISO/IEC 14598-6: 2005 Інформаційні технології. Оцінювання програмного продукту Частина 6. Документація модулів оцінювання (ISO/IEC 14598-6: 2001, IDT).
43. ДСТУ ISO/IEC 14756:2010 Інформаційні технології. Вимірювання та рейтингове оцінювання продуктивності комп‘ютерних програмних систем (ISO/IEC 14756:1999, IDT).
44. ДСТУ ISO/IEC 14764:2002 Інформаційні технології. Супровід програмного забезпечення.
45. ДСТУ ISO/IEC TR 15271:2010 Інформаційні технології Настанови щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення) (ISO/IEC TR 15271:1998,IDT).
46. ДСТУ ISO/IEC 15288:2005 Інформаційні технології. Процеси життєвого циклу систем. (ISO/IEC 15288:2002, IDT).
47. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-1:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 1. Концепції та вступна настанова (ISO/IEC TR 15504-1:1998, IDT).
48. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-2:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 2. Еталонна модель процесів та потужності процесу (ISO/IEC TR 15504-2:1998, IDT).
49. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-3:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 3. Виконання оцінювання (ISO/IEC TR 15504-3:1998, IDT).
50. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-4:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 4. Настанови з виконання оцінювання (ISO/IEC TR 15504-4:1998, IDT).
51. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-5:2002 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 5. Модель оцінювання та настанови щодо показників (ISO/IEC TR 15504-5:1999, IDT).
52. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-6:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 6. Настанова з визначення компетентності оцінювачів (ISO/IEC TR 15504-6:1998, IDT).
53. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-7:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 7. Настанова з удосконалення процесу (ISO/IEC TR 15504-7:1998, IDT).
54. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-8:2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 8. Настанова з визначення потужності процесу постачальника (ISO/IEC TR 15504-8: 1998, IDT).
55. ДСТУ ISO/IEC TR 15504-9: 2003 Інформаційні технології. Оцінювання процесів життєвого циклу програмних засобів. Частина 9. Словник термінів (ISO/IEC TR 15504-9:1998, IDT).
56. ДСТУ ISO/IEC 15910:2012 Інформаційні технології. Документування програм. Документація користувача (ISO/IEC 15910:1999, IDT).
57. ДСТУ ISO/ІЕС 15939:2008 Інженерія систем і програмних засобів. Процес вимірювання (ISO/ІЕС 15939:2007, ІDТ).
58. ДСТУ ISO/IEC 90003:2006 Програмна інженерія. Настанови щодо застосування ISO 9001:2000 до програмного забезпечення (ISO/IEC 90003:2004, IDT).


Примітка. Тематична група 35.080 включає розроблення програмних засобів і програмної документації, застосування та використання Internet.
 
Стандарти можна придбати в:
1) ТОВ "Магазин стандартів" за адресою: 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 152. Тел. 468-42-70, тел./факс 468-22-30.
2) ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та  якості" за адресою: 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2. Тел. 450-06-82.
 
Ознайомитися зі стандартами можна в Національній бібліотеці України ім. В.І, Вернадського за адресою: 03039, м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3. Тел. 525-81-04, 524-85-03 (каталожний зал).
 

На початок сторінки

© ІПC НАН України, 2008 — 2015 
Всі права захищені
Адміністрація ресурсу не несе відповідальності за протиправні дії третіх осіб
Тел.: +38 (044) 526 21 48